A cisztás fibrózist okozó CFTR fehérje mutánsainak in silico vizsgálata

Hegedűs Tamás (2018.03.01-2019.08.31)

MTA-Semmelweis Egyetem, Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport

Publikáció: Quantitative comparison of ABC membrane protein type I exporter structures in a standardized way

Kivonat: A cisztás fibrózis egy súlyos kimenetelű, monogénes, recesszív módon öröklődő betegség, mely az emberi szervezet több szervére is hatással van (a kaukázusi nagyrasszban a gyakorisága megközelítőleg 1:3000). E betegség kialakulását a funkcionális CFTR (cisztás fibrózis transzmembrán konduktancia regulátor) fehérje hiánya okozza, amely klorid-csatornaként működik hámsejtek apikális membránjában. Eddig a fehérje több mint 2000 mutációját írták le, a betegek többségében pedig az F508 deléciója (ΔF508) található meg. Ez a pozíció a CFTR fehérje N-terminális nukleotid-kötő doménjében (NBD1) található és annak hibás feltekeredését eredményezi. Molekuláris dinamikai szimulációkkal vizsgáljuk, hogy a vad típusú, a ΔF508, és más fontosabb CF mutációk hogyan változtatják meg az NBD1 dinamikáját. Az igen erőforrás-igényes szimulációkat GPU technológiával gyorsítjuk, ami lehetőséget ad arra, hogy a szokásosnál több és hosszabb szimulációval hatékonyan jellemezzük az NBD1 konformációs terét. Eredményeink gyógyszercélpontok azonosítása mellett lehetővé teszik mutációk atomi szintű hatásának megértését.

Next Post Previous Post