Az N,N-Dimetiltriptamin és a monoamin-oxidáz-A enzim reakciójának mélyebb vizsgálata további lehetséges reakciólépések felderítése érdekében

Károly Kubicskó, Ödön Farkas (2020.06.01 - 2020.10.31)

ELTE, Szerves Kémia Tanszék

Kivonat: Az előző projektünk során sikerült igazolni a feltevésünket, hogy a MAO-A enzim képes alacsonyabb aktiválási energiával lebontani az N,N-DMT molekulát a megfelelő iminium kation bomlástermékké, amennyiben a FAD koenzim képes a környezetéből egy protont megkötni annak egy specifikus helyén. Célunk, hogy ennek a folyamatnak megtaláljuk az energetikailag legkedvezőbb módját.

Next Post Previous Post