István Papp, Larissa Bravina, Mária Csete, Igor N. Mishustin, Dénes Molnár, Anton Motornenko, Leonid M. Satarov, Horst Stöcker, Daniel D. Strottman, András Szenes, Dávid Vass, Tamás S. Biró, László P. Csernai, Norbert Kroó (2022.01.01 - 2022.06.30)

Publikáció: Laser Wake Field Collider

Kivonat: A növekvő létszámú emberiség fejlődésének egyik kulcsa a hatékony, bőséges és környezetbarát energiatermelés. A ma ismert fizikai folyamatok közül hosszú távon erre a magfúzió alkalmas. Legígéretesebb, energia termelésre is alkalmazható módszer az inerciálisan bezárt fúzió. A tudomány jelen állása szerint ennek fejlődését visszafogják az összenyomás során keletkező hidrodinamikai instabilitások. Jelen kutatás ezek kialakulásának elkerülésére javasol megoldásokat két friss kutatási területből tanultakkal:
(i) egyidejű térfogati begyújtás [1], illetve
(ii) az abszorptivtás növelése nano-rúdak vagy nano-gömbök segítségével [2].
Az említett alapelvek alkalmazhatóak egy vonalon történő kétoldali lézer belövésnél is [3]. Hasonló kísérleti összeállítással már értek el sikeres eredményeket. Tanulmányozzuk a plazma gyorsítás hatásait az anyagban ,,ütköző" lézersugarak esetében. Ezek a vizsgálatok lézer fúzión kívül alkalmazhatóak más hasonló gyors fázisátalakulásoknál, vagy más anyagok hirtelen begyújtásánál.

Refernciák:
[1] L. P. Csernai and D. D. Strottman, “Volume ignition via time-like detonation in pellet fusion,” Laser Part. Beams. 33 (2), 279--282 (2015).
[2] L. P. Csernai, N. Kroo, and I. Papp, “Radiation dominated implosion with nano--plasmonics,” Laser Part. Beams. 36 (2), 171--178 (2018).
[3] L.P Csernai, M. Csete, I.N. Mishustin, A. Motornenko, I. Papp, L.M. Starov, H. Stöcker, N. Kroó, "Radiation dominated implosion with flat target", Physics of Wave Phenomena, 2020, accepted for publication.

Stippinger Marcell, Telcs András (2022.01.01 - 2022.03.30)

Wigner Fizikai Kutatóközpont

Kivonat: A project célja olyan módszer kifejlesztése, amivel idősorok közötti oksági kapcsolat vizsgálható. A módszer lelke különböző feltételes idősorok Markovitás vizsgálata. A módszer középpontjában egy sor feltételes függetlenség vizsgálat van. Ezek végeredményét összesítjük majd egyszerű döntési fa vezet a konklúziohoz.

Kacskovics Balázs (2016.09.01 - 2021.05.31)
Témavezető: Dr. Vasúth Mátyás

Wigner Fizikai Kutatóközpont

Publikáció:The orbital evolution and gravitational waves of OJ 287 in the 4th post-Newtonian order

Kivonat: Bár a Gravitációs hullámok elso detektálása megtörtént 2016-ban a GW150914-el, még mindig rengeteg olyan egzotikus eset vár felfedezésre, mint a Zoom-Whirl pályával rendlekezo kettosök, Super massive feketelyuka, stb. Ezen és hasonló esetek vizsgálatára alkalmas a Wigner fk. Gravitációsfizikai csoportja által fejlesztett CBwaves programcsomag, amelyet a Post-Newtoni formalizmus tagjainak negyedrendjével és Hamiltoni formalizmussal fejlesztenénk tovább, illetve a régi kódot párhuzamos módszerek segítségével gyorsítanánk fel.

Bíró Gábor, Tanko-Bartalis Bence (2021. 07. – 2021. 09.)
Wigner Fizikai Kutatóközpont és Oxford University

Publikáció: Studying Hadronization by Machine Learning Techniques

Kivonat: A projekt célja gépi tanulási módszerek alkalmazása nagyenergiás részecskefizikai vizsgálatok elősegítéséhez. A nagyenergiás fizikában számos olyan numerikus szimuláció (pl. Monte Carlo eseménygenerátorok) létezik, melyek rendkívül számításigényesek. Ezen nagy számítási kapacitást igénylő, specifikus részecskefizikai kalkulációkat végző algoritmusok fejlesztését és tesztelését, valamint hardveres gyorsítását jelentősen elősegíthetik a gépi tanulás alapú módszerek használata.

Dávid Ernő, Ván Péter, Fenyvesi Edit (Wigner FK), Tóth Gyula (BME); Szondy György (Creasis Kft) (2021.02.01-2021.03.31)

Kivonat: A korszerűsített Eötvös-ingáknál a torziós szál szőghelyzetét, azaz elfordulásának irányát a skáláról készített fényképek feldolgozásával állapítjuk meg. A képek kiértékelése a számok elolvasásával, illetve a kép középpontjának meghatározásából áll. A az össze vonal felhasználásaval, a kép Fourier-analízisével ez nagyon pontosan, a skálaosztás századrészének pontosságával megtehető. Normál mérés során az ingák másodpercenként két képet rögzítenek. Az így keletkező nagy mennyiségű képet indokolt esetekben újra kiértékeljük és ehhez szeretnénk felhasználni a GPU labor számítási kapacitását. Jelenleg egy hónapnyi képanyagot kell feldolgoznunk, ez saját számítógépeinken több hétig is eltarthat. A későbbiekben szükség szerint vennénk igánybe a labor számítási kapacitását.

Forgács-Dajka Emese (2020.10.12-2021.12.31)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kivonat: A középmozgás rezonanciák fontos szerepet játszanak a Naprendszerbeli égitestek dinamikájának formálásában. Általában egy nagybolygó és egy kis égitest között lépnek fel, pl. a Hilda család kisbolygói, amelyek 3:2-es, míg a trójai kisbolygók 1:1-es középmozgás rezonanciában vannak a Jupiterrel. Forgács-Dajka, Sándor & Érdi (2018) a rezonanciaváltozó geometriai jelentése alapján egy hatékony módszert dolgozott ki és mutatott be, mely segítségével minden előzetes feltevés nélkül könnyen megtalálhatóak a középmozgás rezonanciák. A FAIR módszer hatékonysága könnyen bemutatható már ismert kisbolygó-családok középmozgás rezonanciában lévő tagjai esetében, amelyek valamely nagybolygóval állnak középmozgás rezonanciában. A Hungária kisbolygók családja a fő kisbolygó-övben, a Mars és a Jupiter pályája között keringenek a Nap körül. Ebben a kutatásban a FAIR módszert alkalmazva vizsgáljuk a dinamikai szempontból lényeges középmozgás rezonanciákat a Mars és a Jupiter nagybolygókkal. Vizsgálatunk az egyes rezonanciák alapján a Hungária kisbolygók új alcsaládjait tárhatja fel, ezen felül a kisbolygók dinamikai és fizikai tulajdonságai közti esetleges korrelációk feltérképezését is elvégezzük.

Publikáció: Astronomy & Astrophysics, Volume 657, id.A135 DOI: 10.1051/0004-6361/202141719 arXiv: arXiv:2110.11745 Publisher link: https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2022/01/aa41719-21.pdf

Kubicskó Károly, Farkas Ödön (2020.06.01 - 2020.11.30)

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szerves Kémia Tanszék

Kivonat: Az előző kutatásunk során igazoltuk, hogy MAO-A enzim iminium kationná oxidálja N,N-DMT molekulát. Jelen projekt során az oxidált dimetiltriptamin, azaz az indol-3-N,N-dimetiletániminium kation (imDMT+) hidrolízisének mechanizmusát vizsgáljuk számítógépes kémiai módszerekkel. Célunk olyan reakciómechanizmus keresése, ami biológiai körülmények között gyorsan végbemegy, összhangban áll a meglévő kísérletekkel.

Publikáció: Quantum chemical study of the hydrolysis of oxidized endogenous psychedelic N,N-dimethyltryptamine

Dávid Ernő, El-Saig Dávid, Lehóczky Zoltán és Barnaföldi Gergely Gábor (2020.01.01 - 2020.11.30)

Wigner Fizikai Kutatóközpont és Lombiq Technologies Ltd. együttműködés

Publikáció: Implementing Hastlayer support for Xilinx SoC Zynq FPGA family

Kivonat: A Lombiq Technologies Hastlayer terméke lehetővé teszi a .NET platform szoftverfejlesztőinek, hogy FPGA-kat gyorsítókártyákként használjanak. Standard .NET programokat tud ekvivalens hadverimplementációvá alakítani, és ezzel az erre alkalmas algoritmusokat automatikusan felgyorsítani és az energiafelhasználásukat csökkenteni. A fejlesztők továbbra is szokványos .NET programokat írnak, nincs szükség hardvertervezői tudásra.

A Hastlayernek minden szükséges FPGA-t egyenként támogatnia kell. Korábban csak egyet támogatott, ami tesztelésre alkalmas, de nagy számításigényű alkalmazásokhoz nem elegendő. A Wigner FKI-val nem rég befejezett együttműködés célja volt, hogy a rendszer a Microsoft Catapult platform nagy teljesítményű FPGA-it is támogassa. A Wigner feladata az FPGA-oldali hardver keretrendszer létrehozása volt, ami a Hastlayer automatikusan létrehozott hardverkomponenseit teszi működőképessé.

A jelenlegi projekt hasonló, de célja, hogy a Hastlayer támogasson minden SDAccel-kompatibilis Xilinx FPGA-t. Ez a Hastlayert használó alkalmazásoknak a lehetőségek széles tárházát fogja kinyitni a nagyméretű SDAccel-kompatibilis FPGA termékcsalád elérhető tételével. Ezek az FPGA-k mind saját adatközpontokban használva, mint több felhőszolgáltatónál elérhetők.

Zimborás Zoltán, Nagy Dániel, Németh András, Németh Gábor (2020.05.22-2020.12.31)

Wigner Fizikai Kutatóközpont, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar és Informatikai Kar,Ericsson Research

Kivonat: Az utóbbi években az első kísérleti kvantumszámítógépek megjelenésével párhuzamosan a kvantumalgoritmusok fejlődése is jelentősen felgyorsult. A kvantumszámítás nagy előnye, hogy több qubit összefonódásának megavalósítása során a Hilbert-tér dimenziója exponenciálisan növekszik ezért, egy kvantumszámítógép potenciálisan exponenciálisan hatékonyabb a klasszikus számítógépeknél. Ezen kívül a kvantummechanika törvényei lehetővé tesznek olyan számítási eljárásokat és kommunikációs protokollokat, amelyek klasszikusan egyáltalán nem valósíthatók meg. Azonban a jelenleg elérhető kísérleti kvantumszámítógépek viszonyalg kevés, néhány tíz qubitet tartalmaznak és meglehtősen zajosak. Ezért a kvantumalgoritmusok fejlesztése során elengedhetetlen a nagyteljesítményű klasszikus számítógépek használata, hogy ezeket az algoritmusokat költség- és időhatékonyan tudjuk szimulálni. Továbbá a jelenlegi kutatások egyik kulcsfontosságú irányzata az úgynevezett hibrid kvantum-klasszikus algoritmusok fejlesztése, amely során szükséges a modern GPU-k használata, és ezek összehangolása a kísérleti kvantum-processzorokkal.

Forgács-Dajka Emese, Dobos László, Ballai István (2021.01.01-2021.09.30)

Eötvös Loránd Tudományegyetem, John Hopkins University és Sheffield University

Kivonat: A napaktivitás jelenségeinek megfigyelése nagy múltra tekint vissza, így lehetőségünk van hosszú időskálán történő vizsgálatok készítésére. Célunk a napfoltcsoportok területének időfejlődésének tanulmányozása egy 130 évet felölelő, különféle adatbázisokból álló, de konzisztens nagy mintában, a legmodernebb statisztikai módszerekkel. A gondosan leválogatott, de véletlenszerű minta esetében Bayes-modellt alkalmazunk, melynek segítségével a napfoltok teljes területére ferde normális függvényt illesztve meghatározzuk a folt növekedésének és bomlásának ütemét és az esetleges aszimmetriát. Ezen eljárás nagy előnye, hogy az olyan foltcsoportok esetén is megkaphatjuk a teljes élettartamra vonatkozó tulajdonságokat (pl. élettartam, fejlődési szakaszok különböző részei, mint felfutási, lefutási rész), melyekről nincsenek teljes adatsorok a megjelenéstől az eltűnésig. Ennek oka a megfigyelésben keresendő, azaz a Nap forgása miatt a foltcsoportok teljes életciklusa nem követhető végig minden esetben. Eredményeink robosztus módon alátámasztják azt a feltételezésünket, hogy a foltcsoportoknak két típusa van: (i) egy a megjelenést követően gyorsan kifejlődő, de lassabban lebomló, illetve (ii) egy lassabban felfutó, gyorsabban lecsengő. Emellett a modellparaméterek segítségével vizsgáltuk a napfoltcsoportok élettartamát, illetve az élettartam, maximális terület közötti összefüggéseket is.

Publikáció: Astronomy & Astrophysics, Volume 653, id.A50, 10 pp. DOI: 10.1051/0004-6361/202140731 arXiv: arXiv:2106.04917 Publisher link: https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2021/09/aa40731-21.pdf

Kadlecsik József (2019.12.01 - 2020.2.29)

Wigner FK, SzHK

Publikáció:Vízfelszíni sokszögörvények laboratóriumi vizsgálata

Kivonat: Ha egy folyadékkal töltött hengeres edény alsó felületének közelében egy lemezt forgatunk, akkor bizonyos paraméterek mellett a folyadék felületének alakja sokszög formát vesz fel (a Szaturnusz északi sarka fölött hasonló stabil felhőforma figyelhető meg). A projekt célja a jelenség modellezése a Navier-Stokes egyenletek numerikus megoldásával az adott határfeltételek mellett és a "hezitáló" esetek keresése.

Légrády Dávid, Tolnai Gábor, Hajas Tamás, Pázmán Előd (2021.06.01 - 2022.04.30)
BME Nukleáris Technikai Intézet

Publikáció: Full Core Pin-Level VVER-440 Simulation of a Rod Drop Experiment with the GPU-Based Monte Carlo Code GUARDYAN

Kivonat: The GUARDYAN (GPU Assisted Reactor Dynamic Analysis, developed at BME Institute of Nuclear Techniques) Monte Carlo code directly follows the time evolution of the neutron field in a nuclear reactor. Contrary to the conventionally applied deterministic (i.e. non-Monte Carlo) or Monte-Carlo based techniques relying on quasistatic approximations modelling errors are minimal for GUARDYAN. For a fast evolving („hard”), localized transients even the magnitude of the modelling errors posed by conventional techniques can hardly be estimated, and experimental confirmation due to nuclear hazards is out of question. Therefore, simulations with GUARDYAN could be set as a gold standard for other computational methods. The project aims at the simulation of a rod ejection transient in a full-scale currently operational nuclear power plant type (VVER-440) using the code GUARDYAN.

Ernő Dávid, Dávid El-Saig and Zoltán Lehóczky (2019.08.31 - 2019.12.31)

Wigner RCP és Lombiq Technologies Ltd. együttműködés

Kivonat: A Lombiq Technologies Hastlayer terméke lehetővé teszi a .NET platform szoftverfejlesztőinek, hogy FPGA-kat gyorsítókártyákként használjanak. Standard .NET progamokat tud ekvivalens hadverimplementációvá alakítani, és ezzel az erre alkalmas algoritmusokat automatikusan felgyorsítani és az energiafelhasználásukat csökkenteni. A fejlesztők továbbra is szokványos .NET programokat írnak, nincs szükség hardvertervezői tudásra.

A Hastlayernek minden szükséges FPGA-t egyenként támogatnia kell. Korábban csak egyet támogatott, ami tesztelésre alkalmas, de nagy számításigényű alkalmazásokhoz nem elegendő. Ezért indult el az együttműködés a Wigner FKI-val, hogy a rendszer a Microsoft Catapult platform nagy teljesítményű FPGA-it is támogassa. A Wigner feladata az FPGA-oldali hardver keretrendszer létrehozása, ami a Hastlayer automatikusan létrehozott hardverkomponenseit teszi működőképessé.

Forgács-Dajka Emese, Dobos László, Ballai István (2021.03.01-2021.09.30)
Eötvös University, John Hopkins University, Sheffield University

Kivonat: A napaktivitás jelenségeinek megfigyelése nagy múltra tekint vissza, így lehetőségünk van hosszú időskálán történő vizsgálatok készítésére. Célunk a napfoltcsoportok területének időfejlődésének tanulmányozása egy 130 évet felölelő, különféle adatbázisokból álló, de konzisztens nagy mintában, a legmodernebb statisztikai módszerekkel. A gondosan leválogatott, de véletlenszerű minta esetében Bayes-modellt alkalmazunk, melynek segítségével a napfoltok teljes területére ferde normális függvényt illesztve meghatározzuk a folt növekedésének és bomlásának ütemét és az esetleges aszimmetriát. Ezen eljárás nagy előnye, hogy az olyan foltcsoportok esetén is megkaphatjuk a teljes élettartamra vonatkozó tulajdonságokat (pl. élettartam, fejlődési szakaszok különböző részei, mint felfutási, lefutási rész), melyekről nincsenek teljes adatsorok a megjelenéstől az eltűnésig. Ennek oka a megfigyelésben keresendő, azaz a Nap forgása miatt a foltcsoportok teljes életciklusa nem követhető végig minden esetben. Eredményeink robosztus módon alátámasztják azt a feltételezésünket, hogy a foltcsoportoknak két típusa van: (i) egy a megjelenést követően gyorsan kifejlődő, de lassabban lebomló, illetve (ii) egy lassabban felfutó, gyorsabban lecsengő. Emellett a modellparaméterek segítségével vizsgáltuk a napfoltcsoportok élettartamát, illetve az élettartam, maximális terület közötti összefüggéseket is.

Publikáció: Astronomy & Astrophysics, Volume 653, id.A50, 10 pp. DOI: 10.1051/0004-6361/202140731 arXiv: arXiv:2106.04917 Publisher link: https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2021/09/aa40731-21.pdf

Károly Kubicskó, Ödön Farkas

ELTE, Szerves Kémia Tanszék

Publikáció: Quantum chemical (QM:MM) investigation of the mechanism of enzymatic reaction of tryptamine and N,N-dimethyltryptamine with monoamine oxidase A

Kivonat: Kutatásunk során a biogén, hallucinogén, trace amin DMT molekula és a monoamin-oxidáz-A (MAO-A) enzimnek a kémiai reakcióját vizsgáltuk. Azt találtuk, hogy a hidrid-ion transzfer mechanizmus csak abban az esetben preferált, ha az enzim flavin gyűrűje egy meghatározott helyen protonált. Az eredményeik összhangban vannak korábbi mechanizmus kutatásokkal a neurotranszmitterek és a monoamin-oxidáz enzim által.

Michał Bejger (2017.08.01-2019.08.31)

Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Observatoire de Paris

Publikáció: Astronomical Distance Determination in the Space Age. Secondary distance indicators

Kivonat: The aim of this project is to develop a production-ready version of the data-analysis pipeline to search for gravitational-wave signals from the network of Advanced Era LIGO and Virgo interferometric detectors. The algorithm developed by the Polish Virgo-POLGRAW group aims at finding almost-monochromatic gravitational-wave signals from rotating, non-axisymmetric, isolated neutron stars. The detection of such signals will open an exciting possibility of studying the physics of neutron-stars’ interiors, its elastic properties and structure of the crust. Joint project within the Hungarian high-performance computing experts and gravitational-wave experts will be beneficial for both sides and will initiate long-term collaboration in this field.

Hegedűs Tamás (2018.03.01-2019.08.31)

MTA-Semmelweis Egyetem, Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport

Publikáció: Quantitative comparison of ABC membrane protein type I exporter structures in a standardized way

Kivonat: A cisztás fibrózis egy súlyos kimenetelű, monogénes, recesszív módon öröklődő betegség, mely az emberi szervezet több szervére is hatással van (a kaukázusi nagyrasszban a gyakorisága megközelítőleg 1:3000). E betegség kialakulását a funkcionális CFTR (cisztás fibrózis transzmembrán konduktancia regulátor) fehérje hiánya okozza, amely klorid-csatornaként működik hámsejtek apikális membránjában. Eddig a fehérje több mint 2000 mutációját írták le, a betegek többségében pedig az F508 deléciója (ΔF508) található meg. Ez a pozíció a CFTR fehérje N-terminális nukleotid-kötő doménjében (NBD1) található és annak hibás feltekeredését eredményezi. Molekuláris dinamikai szimulációkkal vizsgáljuk, hogy a vad típusú, a ΔF508, és más fontosabb CF mutációk hogyan változtatják meg az NBD1 dinamikáját. Az igen erőforrás-igényes szimulációkat GPU technológiával gyorsítjuk, ami lehetőséget ad arra, hogy a szokásosnál több és hosszabb szimulációval hatékonyan jellemezzük az NBD1 konformációs terét. Eredményeink gyógyszercélpontok azonosítása mellett lehetővé teszik mutációk atomi szintű hatásának megértését.

Dr. Csabai István (2018.08.01-2018.12.31)

ELTE, Complex rendszerek fizikája tanszék

Publikáció: StePS: A Multi-GPU Cosmological N-body Code for Compactified Simulations

Kivonat: Bár a kozmológiai standard modell, az LCDM jelentős sikereket ért el, az elmúlt években, a mérések pontossága elérte azt a határt, ahol a különböző megfigyelésekből származó paraméterbecslések, például a CMB és a szupernóva mérések alapján kiszámolt Hubble konstansok összeegyeztethetetlenek. A közelmúltban kidolgoztunk egy olyan modellt, amely az N-test szimuláción alapul, és a komplex struktúraképződés hatásának figyelembevételével feloldja ezt a feszültséget sötét energia bevezetése nélkül. A projekt során egy újfajta n-test szimulációs algoritmust (StePS) fejlesztünk ki, amely a jelenlegi módszerek korlátait leküzdve, a végtelen térbeli kiterjedést 4 dimenziós gömbi sztereografikus transzformációval egy kompakt sokaságra vetíti. Ennek a felületnek a diszkretizációja egy példátlan dinamikatartományú változó felbontású szimulációt eredményez ugyanazon számítási kapacitás mellett, ugyanakkor konzisztens marad a Newton-erőtörvénnyel. Ez a megközelítés egyesíti a multipól kifejtésen alapuló algoritmusok és AMR szimulációk legjobb tulajdonságait azáltal, hogy matematikailag konzisztensen finomodik a radiális felbontás a távoli fluktuációk szög szerinti izotropitása mellett. Módszerünk ideálisan ki tudja használni a GPU-k elosztott numerikus architektúráját. Az algoritmus prototípusának sikerességét teszteltük a hagyományos GADGET n-test szimulációval való összevetéssel. A kód első nyílt forráskódú verziója elérhető a GitHub-on és az Astrophysics Source Code Library-ban, leírása pedig a Rácz et al. MNRAS 477 (2018)-ban került publikációra.

Forster Richárd (2017.01.01-2019.08.31)

CERN

Publikáció: Parallel Louvain Community Detection Optimized for GPUs

Kivonat: Network analysis became a fundamental tool in understanding the structural and functional organization of the brain. The connectome of the cerebral cortex, the most complex part of the brain, is best known at the large scale, which, as a network, represents the connectivity between the different cortical areas or sub-regions. However, in reality brain areas and sub-regions are connected via numerous parallel pathways formed by populations of neurons residing within the areas, sub-regions. This mesoscale, or so called columnar network architecture of the cerebral cortex is not known, largely because of serious experimental limitations. However, graph theory provides some tools to approach the blueprint of the mesoscale cortical network.

The goal of the Neuroscience project is the application of graph theory and network analytic tools to explore the hidden structure of the large scale cortical network relevant to the mesoscale organization. To this end we study the network of the combinations of the incoming and outgoing edges of the different areas, which represent the interactions within the cortical network forming the interaction network. Considering cortical functioning, interactions or transfer between the inputs and the outputs is the basic operation of the areas. The interaction network is the two-hop representation of the network, which can be computed by graph derivations. Importantly, the derived network preserves the topological features of the original network but increases the size by orders of magnitude. The collaboration has been focusing on the exploration of the architecture of the interaction network. We aim to understand both the global organization of the interaction network as well as the role of the particular areas in regard to the specific pathways of the cortical signal flow.

collspotting.cern.ch (CERN felhasználói fiókkal rendelkezőknek érhető el)

Vargyas Márton (2016.09.01-2018.08.31)

git: TPCQA, HVsoft doi: 10.1016/j.nima.2018.06.084 arxiv: 1805.03234

Kivonat: A budapesti "Advanced QA (QA-A)" központ feladata az ALICE Time Projection Chamber (TPC) detektorába beépülő Gas Electron Multiplier (GEM) fóliák tesztelése, és értékelése. A fóliák klasszifikálása során nagyban támaszkodunk a GEM fóliák lyukmérete és elektromos tulajdonságai között fennálló korrelációra. X-Y-Z robottal és speciális lencsével felszerelt tisztaszobánkban nagy felbontású képeket készítünk a fóliáról (egy fólia két oldaláról készült kép akár 50GB is lehet) és a képeket egy GPU-val gyorsított képfelismerő szoftverrel feldolgozva minden lyukat azonosítunk. Itt dől el a fólia sorsa, vagy be lesz építve a detektorba, mely így egy folyamatosan adatot felvevő és kiolvasó, 3D kamerává válik vagy visszaküldjük a gyártónak.