Dénes Molnár

Publikáció: Testing and improving shear viscous phase space correction models

Kivonat: The calculation of self-consistent shear viscous corrections closely follows the standard determination of shear viscosity from covariant Boltzmann kinetic theory. The collision term is linearized in the deviation from local thermal equilibrium for each particle species, while the free streaming term is taken at zeroth order in the deviation, i.e., p · ∂f → p · ∂feq. This leads to an integral equation for the shear corrections. It can be shown that for each species i the corrections can be reduced to a one-dimensional function χi(|p|) that only depends on the magnitude of the particle momentum in the fluid rest frame.The integral equation turns out to be equivalent to a variational problem for a functional that is quadratic in the χi, which then becomes a linear algebra maximization...

Read More...

Somlai László Ábel (2016.04.01 - 2016.07.01)
Témavezető: Vasúth Mátyás

Publikáció: The effect of the cosmological constant on a quadrupole signal in the linearized approximation

Kivonat: A tavalyi évben detektálta a LIGO-Virgo csoport az első gravitációs hullámot (GW150914). A detektált hullámforma egyezett az általános relativitáselmélet azon predikciójával, amelyet egy befelé spirálozó és egybeolvadó feketelyuk-kettős sugározna ki. A detektorok folyamatos fejlesztési lehetőséget adnak finomabb effektusok észlelésére is. Egy ilyen a kozmológiai állandó megadása. A jelenleg keresett hullámformákhoz ezért érdemes lenne meghatározni ezen effektus hatását, így kibővítve a jelformák keresésének paramétereit.

Read More...

Dr. Csabai István (2018.08.01-2018.12.31)

ELTE, Complex rendszerek fizikája tanszék

Publikáció: StePS: A Multi-GPU Cosmological N-body Code for Compactified Simulations

Kivonat: Bár a kozmológiai standard modell, az LCDM jelentős sikereket ért el, az elmúlt években, a mérések pontossága elérte azt a határt, ahol a különböző megfigyelésekből származó paraméterbecslések, például a CMB és a szupernóva mérések alapján kiszámolt Hubble konstansok összeegyeztethetetlenek. A közelmúltban kidolgoztunk egy olyan modellt, amely az N-test szimuláción alapul, és a komplex struktúraképződés hatásának figyelembevételével feloldja ezt a feszültséget sötét energia bevezetése nélkül. A projekt során egy újfajta n-test szimulációs algoritmust (StePS) fejlesztünk ki, amely a jelenlegi módszerek korlátait leküzdve, a végtelen térbeli kiterjedést 4 dimenziós gömbi sztereografikus transzformációval egy kompakt sokaságra vetíti. Ennek a felületnek a diszkretizációja egy példátlan dinamikatartományú változó felbontású szimulációt eredményez ugyanazon számítási kapacitás mellett, ugyanakkor konzisztens marad a Newton-erőtörvénnyel. Ez a megközelítés egyesíti a multipól kifejtésen alapuló algoritmusok és AMR szimulációk legjobb tulajdonságait azáltal, hogy matematikailag konzisztensen finomodik a radiális felbontás a távoli fluktuációk szög szerinti izotropitása mellett. Módszerünk ideálisan ki tudja használni a GPU-k elosztott numerikus architektúráját. Az algoritmus prototípusának sikerességét teszteltük a hagyományos GADGET n-test szimulációval való összevetéssel. A kód első nyílt forráskódú verziója elérhető a GitHub-on és az Astrophysics Source Code Library-ban, leírása pedig a Rácz et al. MNRAS 477 (2018)-ban került publikációra.

Károly Kubicskó, Ödön Farkas

ELTE, Szerves Kémia Tanszék

Kivonat: Kutatásunk során a biogén, hallucinogén, trace amin DMT molekula és a monoamin-oxidáz-A (MAO-A) enzimnek a kémiai reakcióját vizsgáltuk. Azt találtuk, hogy a hidrid-ion transzfer mechanizmus csak abban az esetben preferált, ha az enzim flavin gyűrűje egy meghatározott helyen protonált. Az eredményeik összhangban vannak korábbi mechanizmus kutatásokkal a neurotranszmitterek és a monoamin-oxidáz enzim által.

Mridula Damodaran

Publikáció: Testing and improving shear viscous phase space correction models

Kivonat: When modeling a heavy ion collision, hydrodynamics is not applicable in the regime where deviations from local thermal equilibrium are not guaranteed to be small. Further, the fact that experiments detect particles warrants a switch from a fluid dynamical picture to a particle picture. One approach to modeling particles with non-equilibrium dynamics utilizes the relativistic Boltzmann Transport Equation (BTE). The BTE describes the evolution of particle phase space distributions via collision terms for various scattering processes. While the elastic 2 → 2 collision terms are useful to study the approach to thermal equilibrium, the radiative 2 ↔ 3 collision terms are necessary to study the approach to chemical equilibrium in systems with changing particle number.

The existing M...

Read More...

Peter D. Anderson

Publikáció: Loop equations and bootstrap methods in the lattice

Kivonat: Monte Carlo lattice simulations of pure Yang-Mills theory, such as the one proposed here, have been shown to be ideally suited for GPU computations since all changes in the action are local (as opposed to dynamical fermions that are non-local in the lattice simulation). The action is written in terms of link variables and only depends on nearest neighbors. Thus any lattice site with even (or odd) parity can be run simultaneously. The link is an element of the gauge group SU(NC) and acts as a parallel transporter from one site to the next site. A Wilson Loop is defined as the trace of a product of links associated with a closed path in the lattice. Its expectation value is measured by averaging over a large number of statistically independent configurations that are obtained in the simulation....

Read More...

Dr. Marschalkó Gábor (2016.03.01. - 2016.09.30.)
Témavezető: Forgács-Dajka Emese

Publikáció: A search for tight hierarchical triple systems amongst the eclipsing binaries in the CoRoT fields

Abstract: To study the light variations of eclipsing binaries one need to create an ensemble of model light curves. Hence these models contain numerous parameters solving these problem needs significant computing resources, so the parallelization seems quite obvious. During this project we would like to parallelize our code to an extent, temporarily determining the orbits via Kepler equation using Newton-Raphson method and the surface light intensity without feedback (e.g light reflexion) effects.

Read More...

Sztakovics János (2016.03.01. - 2016.08.31.)
Témavezetők: Forgács-Dajka Emese, Borkovits Tamás

Publikáció: A search for tight hierarchical triple systems amongst the eclipsing binaries in the CoRoT fields

Abstract: About 50 % of stars are part of binary, or multiple systems. Investigations of components of these systems allows us to determine some physical parameters of them. By observing eclipsing binaries we can calculate these parameters in more details besides others. Analyzing and modelling lightcurves of eclipsing binaries are important to get clearer picture of the individual systems (components, orbits, etc.). To define eccentricities and arguments of periastron we should measure the duration of eclipses, and the relative position of secondary minimum due to the primary minimum in phase. I would like to process the huge amount of data of the space missions with fast and...

Read More...

Hajdu Tamás (2016.03.01. - 2016.08.31.)
Témavezetők: Forgács-Dajka Emese, Borkovits Tamás

Publikáció: A search for tight hierarchical triple systems amongst the eclipsing binaries in the CoRoT fields

Kivonat: A körülöttünk lévő csillagok több, mint fele kettős vagy többes rendszer része, így megfigyelésük és vizsgálatuk kiemelkedő szerepet játszik a csillagkeletkezési és csillagfejlődési modellek fejlesztésében. A mai ultraprecíz fotometriai méréseknek köszönhetően a fedési középidő változása alapján olyan effektusokat is ki tudunk mutatni, mint például egy kísérő által keltett fényidő effektus, excentrikus kettősöknél az apszismozgás jelensége vagy a nagyon szoros hármas rendszereknél a dinamikai perturbáció. Munkám során a Kepler és a K2 adatbázisokat fogom megvizsgálni. A fedések középidejének meghatározásához Monte-Carlo- és Bootstrap-módszert is felhasználok, így az eddigie...

Read More...

Ernő Dávid, Dávid El-Saig and Zoltán Lehóczky (2019.08.31 - 2019.12.31)

Wigner RCP és Lombiq Technologies Ltd. együttműködés

Kivonat: A Lombiq Technologies Hastlayer terméke lehetővé teszi a .NET platform szoftverfejlesztőinek, hogy FPGA-kat gyorsítókártyákként használjanak. Standard .NET progamokat tud ekvivalens hadverimplementációvá alakítani, és ezzel az erre alkalmas algoritmusokat automatikusan felgyorsítani és az energiafelhasználásukat csökkenteni. A fejlesztők továbbra is szokványos .NET programokat írnak, nincs szükség hardvertervezői tudásra.

A Hastlayernek minden szükséges FPGA-t egyenként támogatnia kell. Korábban csak egyet támogatott, ami tesztelésre alkalmas, de nagy számításigényű alkalmazásokhoz nem elegendő. Ezért indult el az együttműködés a Wigner FKI-val, hogy a rendszer a Microsoft Catapult platform nagy teljesítményű FPGA-it is támogassa. A Wigner feladata az FPGA-oldali hardver keretrendszer létrehozása, ami a Hastlayer automatikusan létrehozott hardverkomponenseit teszi működőképessé.

Nguyen Tuan Máté (2016.09.01 - 2016.10.31)
Témavezető: Barnaföldi Gergely Gábor

Kivonat: A gyakori adatfeldolgozási, illetve mintázatkeresési feladat a Hough-transzformáció, amelynek segítségével zajos adatokban egyenesek találhatóak meg, illetve csúcsok sokaságáról eldönthető, hogy hány darab és milyen paraméterű egyenesre illeszkednek. Az eljárás lényege, hogy a bemenő diszkretizált értékekhez (bin-ekhez, képpontokhoz) egyeneseket rendel, amelyeket egy képtérben meg is rajzol, majd kiválasztja azokat a pontokat, amelyeken a legtöbb egyenes keresztezi egymást és ezen pontoknak a koordinátái fognak megfelelni a keresett egyenesek meredekségének és tengelymetszetének. Hibával rendelkező bemenő paraméterek esetén továbbá általánosabb algoritmusra van szükség, ami egyenesek helyett sávokat rajzol meg. A transzformáció eleve nagy művelet igényű, de ha nagymennyiségű adat gyors analízisé...

Read More...

Maróti János Endre (2016.04.01 - 2016.07.01)
Témavezető: Vasúth Mátyás

Kivonat: Összeolvadó kettősök által keltett gravitációs hullámok detektálása csak az összeolvadás előtt keltett hullámok esetében lehetséges. Az új és fejlett detektorok érzékenységének javulása lehetőséget adott ennek javítására. Ezen kettősök jeleinek generálásával és a fejlett detektorok érzékenységi görbéinek segítségével kiszámított jel-zaj arány vizsgálatával pontosan megadhatóak azon kettősök paraméterei, amelyeknek jelei detektálhatóak az összeolvadások előtt egy adott időintervallummal.

Read More...

Kacskovics Balázs (2016.04.01 - 2016.07.01)
Témavezető: Vasúth Mátyás

Kivonat: Az OJ287 szupermasszív fekete lyuk kettős renszer egyedi lehetőséget nyújt számunkra, hogy nagy pontosággal vizsgálhassuk a gravitációs effektusokat. A kváziperiódikus fénykibocsájtását már több mint egy évszázada megfigyelik, ezen periodikusság indoka a kettős által kibocsátott outburst-ök. Ezen effektusnak köszönhetően a két fekete lyuk keringési paraméterei nagy pontosággal meghatározhatóak. A kettős spinkomponenseiről a közelmúltban publikált eredményeket felhasználva vizsgáljuk azok gravitációs hullámokra gyakorolt hatását.

Read More...

Vargyas Márton (2016.09.01-2018.08.31)

git: TPCQA, HVsoft doi: 10.1016/j.nima.2018.06.084 arxiv: 1805.03234

Kivonat: A budapesti "Advanced QA (QA-A)" központ feladata az ALICE Time Projection Chamber (TPC) detektorába beépülő Gas Electron Multiplier (GEM) fóliák tesztelése, és értékelése. A fóliák klasszifikálása során nagyban támaszkodunk a GEM fóliák lyukmérete és elektromos tulajdonságai között fennálló korrelációra. X-Y-Z robottal és speciális lencsével felszerelt tisztaszobánkban nagy felbontású képeket készítünk a fóliáról (egy fólia két oldaláról készült kép akár 50GB is lehet) és a képeket egy GPU-val gyorsított képfelismerő szoftverrel feldolgozva minden lyukat azonosítunk. Itt dől el a fólia sorsa, vagy be lesz építve a detektorba, mely így egy folyamatosan adatot felvevő és kiolvasó, 3D kamerává válik vagy visszaküldjük a gyártónak.