Dr. Csabai István

Kivonat: Bár a kozmológiai standard modell, az LCDM jelentős sikereket ért el, az elmúlt években, a mérések pontossága elérte azt a határt, ahol a különböző megfigyelésekből származó paraméterbecslések, például a CMB és a szupernóva mérések alapján kiszámolt Hubble konstansok összeegyeztethetetlenek. A közelmúltban kidolgoztunk egy olyan modellt, amely az N-test szimuláción alapul, és a komplex struktúraképződés hatásának figyelembevételével feloldja ezt a feszültséget sötét energia bevezetése nélkül. A projekt során egy újfajta n-test szimulációs algoritmust (StePS) fejlesztünk ki, amely a jelenlegi módszerek korlátait leküzdve, a végtelen térbeli kiterjedést 4 dimenziós gömbi sztereografikus transzformációval egy kompakt sokaságra vetíti. Ennek a felületnek a diszkretizációja egy példátlan dinamikatartományú változó felbontású szimulációt eredményez ugyanazon számítási kapacitás mellett, ugyanakkor konzisztens marad a Newton-erőtörvénnyel. Ez a megközelítés egyesíti a multipól kifejtésen alapuló algoritmusok és AMR szimulációk legjobb tulajdonságait azáltal, hogy matematikailag konzisztensen finomodik a radiális felbontás a távoli fluktuációk szög szerinti izotropitása mellett. Módszerünk ideálisan ki tudja használni a GPU-k elosztott numerikus architektúráját. Az algoritmus prototípusának sikerességét teszteltük a hagyományos GADGET n-test szimulációval való összevetéssel. A kód első nyílt forráskódú verziója elérhető a GitHub-on és az Astrophysics Source Code Library-ban, leírása pedig a Rácz et al. MNRAS 477 (2018)-ban került publikációra.

Kacskovics Balázs (2016.09.01 - 2017.06.31)
Témavezető: Dr. Vasúth Mátyás

Kivonat: A GW150914 2016 februári bejelentésével megtörtént a gravitációs hullámok elso detektálása, majd 2015 októberében és decemberében 2 újabb esemény detektálására került sor. Tavalyi év decemberében indult második adat gyujtési periódusban a kollaboráció tagjaként lehetoségünk van a mért adatok kiértékelésére. Az ehhez szükséges programok futtatását, tesztelését és esetleges fejlesztését folytatnánk magyar és LIGO-Virgo kollaborációs gépeken.

Vargyas Márton

Kivonat: A budapesti "Advanced QA (QA-A)" központ feladata az ALICE Time Projection Chamber (TPC) detektorába beépülő Gas Electron Multiplier (GEM) fóliák tesztelése, és értékelése. A fóliák klasszifikálása során nagyban támaszkodunk a GEM fóliák lyukmérete és elektromos tulajdonságai között fennálló korrelációra. X-Y-Z robottal és speciális lencsével felszerelt tisztaszobánkban nagy felbontású képeket készítünk a fóliáról (egy fólia két oldaláról készült kép akár 50GB is lehet) és a képeket egy GPU-val gyorsított képfelismerő szoftverrel feldolgozva minden lyukat azonosítunk. Itt dől el a fólia sorsa, vagy be lesz építve a detektorba, mely így egy folyamatosan adatot felvevő és kiolvasó, 3D kamerává válik vagy visszaküldjük a gyártónak.

Michał Bejger

Publikáció: Astronomical Distance Determination in the Space Age. Secondary distance indicators

Kivonat: The aim of this project is to develop a production-ready version of the data-analysis pipeline to search for gravitational-wave signals from the network of Advanced Era LIGO and Virgo interferometric detectors. The algorithm developed by the Polish Virgo-POLGRAW group aims at finding almost-monochromatic gravitational-wave signals from rotating, non-axisymmetric, isolated neutron stars. The detection of such signals will open an exciting possibility of studying the physics of neutron-stars’ interiors, its elastic properties and structure of the crust. Joint project within the Hungarian high-performance computing experts and gravitational-wave experts will be beneficial for both sides and will initiate long-term collaboration in this field.

Read More...

Forster Richárd

Kivonat: Network analysis became a fundamental tool in understanding the structural and functional organization of the brain. The connectome of the cerebral cortex, the most complex part of the brain, is best known at the large scale, which, as a network, represents the connectivity between the different cortical areas or sub-regions. However, in reality brain areas and sub-regions are connected via numerous parallel pathways formed by populations of neurons residing within the areas, sub-regions. This mesoscale, or so called columnar network architecture of the cerebral cortex is not known, largely because of serious experimental limitations. However, graph theory provides some tools to approach the blueprint of the mesoscale cortical network.

The goal of the Neuroscience project is the application of graph theory and network analytic tools to explore the hidden str...

Read More...

Hegedűs Tamás
MTA-Semmelweis Egyetem, Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport

Kivonat: A cisztás fibrózis egy súlyos kimenetelű, monogénes, recesszív módon öröklődő betegség, mely az emberi szervezet több szervére is hatással van (a kaukázusi nagyrasszban a gyakorisága megközelítőleg 1:3000). E betegség kialakulását a funkcionális CFTR (cisztás fibrózis transzmembrán konduktancia regulátor) fehérje hiánya okozza, amely klorid-csatornaként működik hámsejtek apikális membránjában. Eddig a fehérje több mint 2000 mutációját írták le, a betegek többségében pedig az F508 deléciója (ΔF508) található meg. Ez a pozíció a CFTR fehérje N-terminális nukleotid-kötő doménjében (NBD1) található és annak hibás feltekeredését eredményezi. Molekuláris dinamikai szimulációkkal vizsgáljuk, hogy a vad típusú, a ΔF508, és más fontosabb CF mutációk hogyan változtatják meg az NBD1 dinamikáját. Az igen erőforrá...

Read More...