Budapest QA-A Központ - GPU gyorsított képanalízis

Vargyas Márton (2016.09.01-2018.08.31)

git: TPCQA, HVsoft doi: 10.1016/j.nima.2018.06.084 arxiv: 1805.03234

Kivonat: A budapesti "Advanced QA (QA-A)" központ feladata az ALICE Time Projection Chamber (TPC) detektorába beépülő Gas Electron Multiplier (GEM) fóliák tesztelése, és értékelése. A fóliák klasszifikálása során nagyban támaszkodunk a GEM fóliák lyukmérete és elektromos tulajdonságai között fennálló korrelációra. X-Y-Z robottal és speciális lencsével felszerelt tisztaszobánkban nagy felbontású képeket készítünk a fóliáról (egy fólia két oldaláról készült kép akár 50GB is lehet) és a képeket egy GPU-val gyorsított képfelismerő szoftverrel feldolgozva minden lyukat azonosítunk. Itt dől el a fólia sorsa, vagy be lesz építve a detektorba, mely így egy folyamatosan adatot felvevő és kiolvasó, 3D kamerává válik vagy visszaküldjük a gyártónak.

Next Post