Adatfeldolgozási eljárás párhuzamos architektúrájú számítógépekre történő fejlesztése

Nguyen Tuan Máté (2016.09.01 - 2016.10.31)
Témavezető: Barnaföldi Gergely Gábor

Kivonat: A gyakori adatfeldolgozási, illetve mintázatkeresési feladat a Hough-transzformáció, amelynek segítségével zajos adatokban egyenesek találhatóak meg, illetve csúcsok sokaságáról eldönthető, hogy hány darab és milyen paraméterű egyenesre illeszkednek. Az eljárás lényege, hogy a bemenő diszkretizált értékekhez (bin-ekhez, képpontokhoz) egyeneseket rendel, amelyeket egy képtérben meg is rajzol, majd kiválasztja azokat a pontokat, amelyeken a legtöbb egyenes keresztezi egymást és ezen pontoknak a koordinátái fognak megfelelni a keresett egyenesek meredekségének és tengelymetszetének. Hibával rendelkező bemenő paraméterek esetén továbbá általánosabb algoritmusra van szükség, ami egyenesek helyett sávokat rajzol meg. A transzformáció eleve nagy művelet igényű, de ha nagymennyiségű adat gyors analízisét szeretnénk elvégezni, alapvető fontosságú a legoptimálisabb és legjobban párhuzamosított eljárás használjuk. Ebben a projektben implementáltuk a Hough-transzformáció fenti sávokra vett általánosításának optimális megvalósítását CPU-kon sorosan és párhuzamosan, összehasonlítottuk a különböző megvalósítások teljesítményét, vizsgáltuk a skálázást a használt CPU szálak számának függvényében, valamint a megvizsgáltuk a rekonstruálási hibát.

A fejlesztést az OTKA NK 106119 számú pályázat támogatta.

Next Post Previous Post