A K2 küldetés fedési csillagrendszereinek fedési középidő változásainak vizsgálata

Hajdu Tamás (2016.03.01. - 2016.08.31.)
Témavezetők: Forgács-Dajka Emese, Borkovits Tamás

Publikáció: A search for tight hierarchical triple systems amongst the eclipsing binaries in the CoRoT fields

Kivonat: A körülöttünk lévő csillagok több, mint fele kettős vagy többes rendszer része, így megfigyelésük és vizsgálatuk kiemelkedő szerepet játszik a csillagkeletkezési és csillagfejlődési modellek fejlesztésében. A mai ultraprecíz fotometriai méréseknek köszönhetően a fedési középidő változása alapján olyan effektusokat is ki tudunk mutatni, mint például egy kísérő által keltett fényidő effektus, excentrikus kettősöknél az apszismozgás jelensége vagy a nagyon szoros hármas rendszereknél a dinamikai perturbáció. Munkám során a Kepler és a K2 adatbázisokat fogom megvizsgálni. A fedések középidejének meghatározásához Monte-Carlo- és Bootstrap-módszert is felhasználok, így az eddigieknél jóval pontosabb O-C adatokat fogok kapni. Hogy a futtatás rövidebb idő alatt menjen végre, ezért párhuzamosított programra van szükség, melynek alapja egy már korábban megírt C programom lenne. A kapott eredményeket átvizsgálva összegyűjteném azokat a rendszereket, melyek harmadik test jelenlétére utaló viselkedést mutatnak. A jelöltek O-C diagramjait megillesztve meghatározhatók a lehetséges pályaparaméterek.

Next Post Previous Post