Az N,N-dimetiltriptamin metabolizmusa a monoamin-oxidáz-A enzim által

Károly Kubicskó, Ödön Farkas

ELTE, Szerves Kémia Tanszék

Kivonat: Kutatásunk során a biogén, hallucinogén, trace amin DMT molekula és a monoamin-oxidáz-A (MAO-A) enzimnek a kémiai reakcióját vizsgáltuk. Azt találtuk, hogy a hidrid-ion transzfer mechanizmus csak abban az esetben preferált, ha az enzim flavin gyűrűje egy meghatározott helyen protonált. Az eredményeik összhangban vannak korábbi mechanizmus kutatásokkal a neurotranszmitterek és a monoamin-oxidáz enzim által.

Next Post Previous Post